Zintuigen bij de kat

Z

Zintuigen hebben verschillende functies, zoals:

  • het opvangen en doorgeven van zaken die zich buiten het lichaam bevinden;
  • het opvangen en doorgeven van veranderingen in het lichaam;
  • het geven van informatie;
  • het leggen van contacten met soortgenoten.

Het opvangen en doorgeven van zaken die zich buiten het lichaam bevinden gebeurt door zintuigen zoals zicht, gehoor en reuk.
Het opvangen en doorgeven van veranderingen in het lichaam gebeurt door inwendige receptoren zoals de drukzin, die onder andere de bloeddruk en spierspanning registreert.
Het geven van informatie is bijvoorbeeld nodig voor het vinden van een prooi.

Later in deze cursus gaan we nog dieper op de verschillende zintuigen van de kat in.

Support

We are here to help you.
Please don't hesitate to contact us at contact@instituteforanimalethics.com or send us a DM.
Have a wonderful day!